விரைவில் விந்து வெளியாவதல் – ஆண்மைக் குறைவு

விரைவில் விந்து வெளியாதல்  இது அனேக காரணங்களினால் நேரிடும். 1.சுக்கிலவாகி, சுக்கிலக் குழல் ஆகிய இவைகளின் சுக்...

ஆண்மை கோளாறுகள் நீங்க பாதாம் பிசின் பாயசம்

ஆண்மை கோளாறுகள் நீங்க பாதாம் பிசின் பாயசம் தேவையானவை: பாதாம் பிசின் – 100 கிராம் முந்திரிப் பருப்பு – 25 கிராம் சா...