ஆண்மையை பெருக்க - சித்த மருத்துவர் அருண் சின்னையா

 • தண்ணீர்விட்டான் கிழங்குச் சூரணம் 1தேகரண்டி, தினமிருவேளை, 200மிலி பாலுடன் கொள்ள ஆண்மை பெருகும்.
 • 1கிராம்தாமரைவிதையை அரைத்து.பாலில் கலந்து தினமிருவேளை சாப்பிட்டுவர தாதுபலம் பெறும்.
 • நெருஞ்சில்விதைகளை பாலிலவித்து,பொடித்து காலைமாலை அரைதேகரண்டி பாலில் கலந்து பருகிவர ஆண்மை பெருகும்.
 • துளசி இலையை குறிப்பிட்டளவு தினமுமுண்டுவர ஆண்மை அதிகரிக்கும்
  தூதுவேளை பூவையுலர்த்திப் பொடித்து அரைதேகரண்டி தினம் காலை,பாலில் சாப்பிட்டுவர ஆண்மை பெருக்கும்.
 • அரைக்கீரையை நெய்,மிளகு சேர்த்து வதக்கிச் சாப்பிட்டுவர தாதுபலம் அதிகரிக்கும்
  முருங்கைவிதைசூரணம் இரவில் பாலுடன் சாப்பிட்டுவர சுக்கிலம் விருத்தியாகும்.
  .தோல் நீக்கிய முருங்கை விதையை பாலில் வேகவைத்து,தேன் கலந்து இரவில் சாப்பிட்டுவர சுக்கிலம் விருத்தியாகும்.
 • சுத்தம் செய்த ஆவாரைபிசின் 3கிராம்,100மிலி நீரில் இரவு ஊற வைத்து காலை பனங்கற்கண்டு கலந்து பருகிவர தாது விருத்தியடையும்.
 • நன்னாரி வேர் குடிநீர் சூடாக பருகிவர ஆண்மை பெருகும்.
 • பிரண்டைஉப்பு2கிராம்,ஜாதிக்காய்தூள்5கிராம் கலந்து சாப்பிட்டுவர தாதுநட்டம் குணமாகும்.
 • செம்பரத்தைபூச்சூ ரணம்10கிராம்,மருதம்பட்டைச்சூரணம்5கிராம் கலந்து பாலில் சாப்பிட்டுவர தாதுபலம் பெறும்.ஆண் மலடு நீங்கும்.
 • செம்பரத்தை மகரந்தக்காம்பு சூரணம்5கிராம் பாலில் சாப்பிட்டுவர ஆண்மலடு நீங்கும்
  செம்பரத்தைபூச்சூரணம்,முருங்கைபூ அல்லது விதைச்சூரணம் சேர்த்துச்சாப்பிட்டுவர ஆண்மைக்குறைவு நீங்கும் .
 • சர்க்கரைவேம்பின் பாலை 48 நாள் வைத்திருந்து சாப்பிட நாதம் தூய்மையாகும்.விந்து கட்டும்.பெண்மலடு நீங்கும்.
 • ஓரிதழ்தாமரையை அரைத்து 10கிராம்,பாலில் பருகிவர ஆண்மை பெருகும்.விந்து ஒழுக்கு நிற்கும்.
 • நிலப்பனங்கிழங்கினோடு நீர்முள்ளிவித்தும் கூட்டி,புலப்படும் நெருஞ்சிவித்திற் பூனைக்காலி விதையினோடு,இலப்படும் இவற்றையிடித்து தூள்செய்து பாலில் கொண்டால் பலப்படும் விந்து என்று பேசினோர் பெரியோர்தாமே!
 • ஓரிதழ்தாமரைசூரணம்5கிராம் பாலில்பருக சுக்கிலம் பெருகும்.விந்திழப்பு தீரும்
  தூதுவேளைஇலை,அம்மான்பச்சரிசிஇலை சேர்த்து துவையல் செய்து சாப்பிட்டுவர தாது,உடல் பலப்படும்.
 • நாட்டுவெங்காயத்தை நெய்யில் வதககி உண்டுவர ஆண்மை அதிகரிக்கும்
  அம்மான்பச்சரிசி,கீழாநெல்லி இலைகள் சம அளவெடுத்து,
 • எலுமிச்சையளவரைத்து,200மிலி எருமைதயிரில் சாப்பிட்டுவர விந்துஒழுகுதல் கட்டுப்படும்.உடம்புஎரிச்சல்,நமைச்சல்,மேகரணம் தீரும்
  பிராய்பாலுடன் வறுத்த கடலைமாவைப்பிசைந்து,பட்டாணியளவு மாத்திரை செய்து காலைமாலை 2மாத்திரை சாப்பிட்டுவர ஆண்மை அதிகரிக்கும்
  முருங்கைவிதை,பூனைக்காலிவிதை,நிலப்பனை,பூமிசர்க்கரைகிழங்கு சமனெடுத்துப்பொடித்து,5கிராம்,5மிலி அத்திப்பாலில் காலைமாலை 20நாள் உட்கொள்ள அளவுகடந்த தாதுவளர்ச்சி தரும்.
 • ஆலம்பழம்,விழுது,கொழுந்து சமனரைத்து,எலுமிச்சையளவு காலை 120நாள் உட்கொள்ள ஆண்மலடு நீங்கும்.
 • அமுக்கராசூரணம்10 கிராம், கசகசா30கிராம், பாதாம்பருப்பு 10கிராம்.சாரபருப்பு 5கிராம் ஊறவைத்தரைத்து 200பாலில் சர்க்கரை சேர்த்து காலையில் பருகிவர தாது விருத்தியாகும்.இளமை திரும்பும்.
 • எருக்குஇலையை அரைத்து,நெல்லிக்காயளவு,பாலில் கலந்து 48,96நாள் சாப்பிட ஆண்மலடு நீங்கும் .
 • கீழாநெல்லி.ஓரிதழதாமரை சமனரைத்து, நெல்லிக்காயளவு,பாலில் மண்டலம் கொள்ள வாலிப வயோதிகம் நீங்கும் .
 • கோரைக்கிழங்குசூரணம் அரைதேக்கரண்டி,தேனில் தினமிருவேளை கொள்ள புத்திக்கூர்மை,தாதுவிருத்தி,பசித்தீவனம்,உடற்பொலிவு உண்டாகும்.
 • தாளிக்கீரைஇலைகளை பருப்புடன் கூட்டாக சமைத்து நெய் சேர்த்துண்டுவர விந்திழப்பு குணமாகும்.
 • கானாவாழைசமூலம்,தூதுவேளைபூ,முருங்கைபூ சேர்த்து 2ல்1ன்றாய்க்காய்ச்சி பால்,கற்கண்டு கலந்து மண்டலம் கொள்ள தாது பலம்பெறும் .
 • கருவேலம்பிசின்2கிராம் நெய்யில் வறுத்துப்பொடித்து சாப்பிட்டுவர தாது பலம்பெறும்தீரும்.தாதுபலப்படும் .
 • வெண்தாமரைபருப்பை தூள்செய்து நீடித்து சாப்பிட்டுவர ஆண்மை பெருக்கும் தாதுபலம்.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *